+ 48 71 889 00 65 ok@exso.pl

EXSO CORE

 

Moduł bazowy dostarczający podstawowe mechanizmy systemowe.

(opis w opracowaniu)

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie technologii webowej pozwala na możliwość pracy zdalnej, łatwość łączenia się z serwerem (wystarczy przeglądarka) i bezpieczną transmisję z zastosowaniem protokołu https.

 • Wielowarstwowa architektura systemu zapewnia wysokie bezpieczeństwo jak również elastyczność w jego rozbudowie
 • Wykorzystanie technologii Java gwarantuje stabilność i umożliwia uruchamianie aplikacji serwera na różnych systemach operacyjnych

Kontrola sesji

 • Możliwość otwierania wielu sesji programu w osobnych oknach umożliwia swobodę pracy dla użytkownika
 • Przekazywanie klucza do sesji poprzez e-mail pozwala na szybkie wejście do systemu z wiadomości e-mail i przejście bezpośrednio do właściwego okna
 • Możliwość śledzenia i zarządzania sesjami osób zalogowanych

Zarządzanie użytkownikami

 • Szczegółowy opis osób /użytkowników występujących w systemie
 • Możliwość zdefiniowania dowolnego pola opisującego osobę
 • Możliwość definiowania różnego typu relacji (np. przełożony-podwładny, uczeń-rodzic, lekarz- pacjent), które będą wykorzystywane w innych miejscach w programie

Integracja z programem pocztowym

 • Możliwość zdefiniowania parametrów połączenia do serwera pocztowego dla poszczególnych użytkowników
 • Klient pocztowy wbudowany w system pozwala na odbieranie i wysyłanie e-maili bezpośrednio z systemu
 • Dzięki integracji z serwerem pocztowym można uzyskać automatyzację np. w rejestrowaniu zdarzeń kontaktowych w systemie CRM

Uprawnienia do funkcjonalności

 • Wygodne zarządzania uprawnieniami poprzez przypisywanie Użytkownikom Grup / Ról
 • Zaawansowane mechanizmy uprawnień dostępu do okien i funkcjonalności
 • Uprawnienia nadawane lub odbierane na określony czas

Uprawnienia do danych (ang. Access Control List, ACL)

 • Możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych rekordów różnego typu danych (np. odczyt kluczowych klientów możliwy dla wybranych osób)
 • Możliwość pracy w jednym systemie różnych podmiotów z odseparowanymi danymi
 • Automatyczne oznaczanie rekordów wybranych bytów jako posiadający ograniczony dostęp (np. przy tworzeniu zamówienia sprzedażowego ma być ono dostępne tylko dla grupy użytkowników właściwej dla osoby tworzącej)

Rozszerzenia i parametry

 • Możliwość rozszerzenia informacji dla zdefiniowanych bytów o dodatkowe, dowolne pola (np. informacja o kolorze dla indeksu)
 • Możliwość wyszukiwania po polach rozszerzeń oraz prezentowania ich na listach wyników
 • Dodatkowe parametry opisujące byty
 • Szczególny typ parametrów finansowych umożliwiający opisywanie bytów (np. szczegółowe składniki budżetowe projektu)
 • W połączeniu parametrów z funkcjonalnością ACL można prezentować różnym osobom różnego typu parametry – w zależności od posiadanych uprawnień

Metody rozszerzające

 • Możliwość rozszerzenia logiki systemu w wielu miejscach poprzez wywołanie dedykowanych metod (skryptów)
 • Metody rozszerzające mogą być elastycznie zmieniane również w pracującym systemie

Wielojęzykowość

 • Możliwość definiowania dowolnej ilości języków aplikacji
 • Wielojęzykowość pól statycznych programu oraz danych wprowadzanych

Powiadomienia

 • Mechanizmy powiadomień użytkowników systemu
 • Powiadomienia wysyłane do osób, grup lub całych systemów
 • Powiadomienia tworzone ręcznie i automatycznie (przez skrypty)
 • Możliwość wykorzystania powiadomień z kontekstu wybranych transakcji (np. powiadomienie o nowym dokumencie)

Wydruki i raporty

 • Mechanizmy definiowania raportów w oparciu o technologię JasperReports
 • Dedykowane raporty dodawane i zmieniane bez konieczności przebudowy systemu
 • Możliwość „podpięcia” raportu pod dowolną transakcję (ekran)

Własne zadania (algorytmy)

 • Możliwość wywoływania skryptów przed i po zdarzeniach systemowych (np. zatwierdzenie dokumentu, zmiana wartości w polu parametru)
 • Zadania uruchamiane cyklicznie (np. odczyty/zapisy z/do zewnętrznych systemów, uruchamianie dodatkowych obliczeń)
 • Elastyczna możliwość modelowania zachowań systemu

Zasoby plikowe dostępne w aplikacji

 • Mechanizmy serwera plików wbudowane w system
 • Możliwość definiowania partycji różnego typu (np. baza danych, lokalny system plików serwera, zasoby sieciowe)
 • Załączniki „przypinane” do różnych bytów (np. kontrahenta, indeksu, zamówienia.

Style

 • Wsparcie dla stosowania stylów interfejsu umożliwia opracowanie dedykowanego wyglądu aplikacji

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close