+ 48 71 889 00 65 ok@exso.pl

Moduły systemu ERP


EXSO BPO - Zarządzanie produktem

Funkcjonalność:

 • Definiowanie różnego typu indeksów (np. materiały, półprodukty, produkty, usługi, itp.)
 • Definiowanie drzewa składników wraz ze szczegółami określającymi sposób pozyskania (np. produkcja, kooperacja, zakup)
 • Alternatywne sposoby pozyskania
 • Definiowanie kompletnych technologii produkcyjnych (stanowiska, czasy, zasoby)
 • Powiązanie z dokumentacją konstrukcyjną
 • Procedury zatwierdzania i weryfikacji wprowadzanych danych
 • Definiowanie produktu sprzedażowego wraz z opcjonalnym wyposażeniem (zamienniki, opcje wykluczające się, opcje wymagane, itd.)
 • Wieloskładnikowa kalkulacja kosztu pozyskania indeksu (np. koszty materiałowe, pracy, usług, narzutów)

Zalety i korzyści:

 • Kompletna informacja o produkcie w jednym miejscu
 • Elastyczność w definiowaniu produktów
 • Kontrola poprawności opracowanych definicji
 • Pełna informacja o kosztach wytworzenia na każdym etapie produkcji
 • Możliwość zapisywania i analizy alternatywnych sposobów uzyskania produktów
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
EXSO PPL - Planowanie potrzeb materiałowych

Funkcjonalność:

 • Informacja o aktualnym stanie poszczególnych indeksów
 • Informacja o planowanych zmianach stanu w przyszłości (w oparciu o wystawione dokumenty)
 • Bilansowanie stanu obecnego, przyszłych potrzeb i uzupełnień stanu oraz zgłaszanie zapotrzebowań
 • Kalkulacja zapotrzebowania na materiały, robociznę, usługi dla określonej listy indeksów

Zalety i korzyści:

 • Możliwość przewidywania jak stan indeksów będzie się zmieniał w przyszłości
 • Szybkie zapobieganie sytuacjom wystąpienia braków
 • Kontrola zapasów przekraczających potrzeby, dzięki której następuje obniżenie kosztów magazynowania
 • Możliwość symulacyjnego określania potrzeb produkcyjnych
EXSO WMS - Magazyny

Funkcjonalność:

 • Dokumenty magazynowe (przyjęcia, wydania, przesunięcia)
 • Rejestracja ułożenia towaru (na regałach)
 • Obsługa kodów kreskowych
 • Praca z PC lub z wykorzystaniem terminali bezprzewodowych
 • Analiza rotacji towaru na magazynach
 • Raporty i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Przyspieszenie pracy magazyniera i eliminacja błędów poprzez zastosowanie kodów kreskowych i terminali mobilnych
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej dzięki kontroli położenia towaru (na regałach)
 • Śledzenie gdzie są i jak rotują poszczególne indeksy
 • Automatyzacja ruchów powiązanych z innymi modułami systemu (zakupy, produkcja)
EXSO SPL - Zamówienia (zakupy)

Funkcjonalność:

 • Zamówienia surowców, podzespołów i wyrobów
 • Zamówienia kooperacyjne (produkcja zlecona) ze wskazaniem materiału powierzanego
 • Zamówienia usług
 • Zgłoszenia zapotrzebowania i ich realizacja przez zamówienia
 • Kontrola procesu realizacji
 • Powiązanie z ruchami magazynowymi
 • Bezpośrednie przesyłanie zamówień do kontrahentów

Zalety i korzyści:

 • Łatwe i szybkie przygotowanie zamówień
 • Pewna i precyzyjna informacja o złożonych zamówieniach
 • Kontrola procesu zamawiania
 • Spersonalizowane wydruki zamówień
 • Automatyzacja w powiązaniu zamówień z magazynami
 • Możliwość wykonania analiz zakupów
EXSO PRD - Zlecenia produkcyjne

Funkcjonalność:

 • Zlecenia produkcyjne
 • Harmonogramy pracy stanowiska (przewodniki dla stanowisk)
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Kioski produkcyjne
  • Prezentacja planu pracy na stanowisku
  • Bieżąca informacja o wykonanych operacjach
  • Rejestracja czasu pracy nad zleceniem przez pracowników produkcyjnych
  • Kontrola wyjątków (awarie, braki, wyroby niezgodne)
 • Analizy i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Planowanie i kontrola procesu produkcji
 • Możliwość sprawdzania co było, jest i będzie produkowane na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Zautomatyzowane raportowanie postępu realizacji zleceń
 • Śledzenie obciążenia produkcji
 • Kontrola wydajności pracy
EXSO PAS - Kontrola dostępu

Funkcjonalność:

 • Tworzenie grup osób oraz możliwość nadawania im uprawnień / ograniczeń
 • Drukowanie i przypisywanie kart RFID do użytkowników
 • Planowanie i nadawanie przepustek w wygodnym widoku kalendarza
 • Określanie punktów dostępu
 • Terminal na portierni prezentujący osobę rejestrującą się
 • Integracja systemu z czytnikami i elektrozaczepami

Zalety i korzyści:

 • Zwiększone bezpieczeństwo poprzez zarządzanie i kontrolę wejść/wyjść na teren zakładu
 • Możliwość sprawdzania historii zdarzeń
 • Możliwość wykorzystania zdarzeń wejść/wyjść w systemie rejestracji czasu pracy
EXSO COM - Zarządzanie kontrahentami

Funkcjonalność:

 • Gromadzenie danych o kontrahentach (klientach, dostawcach, instytucjach) zawierających m.in.: dane identyfikacyjne, dane adresowe, uzgodnione warunki handlowe (dot. zakupu i/lub sprzedaży), dane marketingowe
 • Rejestrowanie historii kontaktów
 • Raporty i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Dane o kontrahentach trzymane w jednej uporządkowanej bazie
 • Możliwość śledzenia wszystkich kontaktów i uzgodnień z kontrahentem
 • Możliwość wykonania analiz na bazie danych kontrahentów
 • Możliwość generowania korespondencji seryjnej
EXSO COM+ - Zarządzanie szansami sprzedażowymi, Lejek sprzedażowy

Funkcjonalność:

 • Definiowanie poziomów lejka
 • Możliwość pracy z wieloma lejkami
 • Rejestrowanie szans sprzedażowych
 • Oznaczanie poziomu szansy
 • Monitorowanie zmian poziomów
 • Zarządzanie uprawnieniami do widoczności szans innych sprzedawców
 • Dostępny moduł w wersji na smartfony

Zalety i korzyści:

 • Profesjonalna obsługa nowych i potencjalnych klientów firmy
 • Narzędzie do pracy (i kontroli) sprzedawców
 • Prognozowanie wielkości sprzedaży
 • Możliwość pracy na smartfonie (w terenie)
EXSO Portal dealerski

Funkcjonalność:

 • Dostęp dealerów do systemu
 • Zaawansowany system uprawnień (subkonta dla pracowników dealera)
 • Katalogi produktów i części zamiennych z możliwością sprawdzania aktualnych cen i dostępności
 • Konfigurowanie wyrobów z kontrolą poprawności wybranych opcji
 • Przygotowanie ofert dla klientów (końcowych)
 • Składanie zamówień z uwzględnieniem przyznanych upustów
 • Śledzenie procesu realizacji zamówienia
 • Zestawienia i raporty ze sprzedaży
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych

Zalety i korzyści:

 • Włączenie sieci przedstawicieli / dealerów do systemu sprzedaży
 • Zawsze aktualne informacje o produktach i cenach
 • Szybki i precyzyjny kontakt z siecią sprzedaży
 • Kontrola procesu ofertowania i realizacji zamówień
 • Ułatwiony kontakt w przypadku serwisu
EXSO SAL - Zamówienia sprzedażowe

Funkcjonalność:  

 • Konfigurowanie wyrobów z kontrolą poprawności wybranych opcji
 • Cenniki
 • Przygotowanie oferty dla klienta
 • Rejestracja zamówienia
 • Wydruk oferty / potwierdzenia zamówienia
 • Monitoring procesu realizacji zamówienia
 • Zestawienia i raporty sprzedaży

Zalety i korzyści:

 • Łatwe i szybkie przygotowywanie ofert
 • Możliwość ofertowania wg różnych cenników
 • Pewna i precyzyjna informacja o przyjętych zamówieniach
 • Spersonalizowany wydruk oferty / zamówienia
 • Możliwość wykonywania analiz sprzedaży
EXSO PRJ - Zarządzanie projektami

Funkcjonalność:

 • Dane projektu (nazwa, osoby odpowiedzialnie, terminy itp.)
 • Dane kontrahentów (klient, dealer, kooperant, dostawca itp.)
 • Przedmiot projektu (zamówienia) i jego komponenty
 • Harmonogram wysyłek towarów
 • Zadania i śledzenie procesu ich realizacji
 • Rejestracja czasu pracy zadania
 • Parametry finansowe elementów projektu
  (wartość sprzedażowa, budżet, koszt rzeczywisty itp.)

Zalety i korzyści:

 • Możliwość zarządzania pojedynczym projektem oraz portfelem projektów
 • Kontrola realizacji projektów z udziałem produkcji i dostaw
 • Planowanie i rozliczanie zadań członków zespołu
 • Planowanie i kontrola budżetów projektów
Moduł stołówka
Funkcjonalność:

 • Określenie osób uprawnionych do odebrania posiłków
 • Terminal na stołówce informujący czy posiłek może zostać wydany
 • Raporty i zestawienia
Zalety i korzyści:

 • Centralne, uporządkowane zarządzanie posiłkami z poziomu sekretariatu placówki
 • Informacja o możliwości pobrania posiłku bezpośrednio na stołówce
 • Kontrola ilości wydanych posiłków

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close