Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Nowoczesne rozwiązania dla produkcji i logistyki

Dedykowany system ERP

Programy na zamówienie

 
 

Jesteśmy firmą, która projektuje i tworzy zaawansowane narzędzia oraz rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie w wielu obszarach przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się w zintegrowanych systemach ERP wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Proponujemy gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy lub dedykowane, kompleksowe programy tworzone na indywidualne zamówienie. Nasze produkty służą optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, lepszej kontroli biznesu i większej mobilności, dzięki czemu pozwalają na maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału przedsiębiorstwa i umożliwiają firmie osiągnięcie „doskonałości operacyjnej”.
Naszych klientów otaczamy profesjonalną opieką: doradzamy, projektujemy i proponujemy dopasowane do potrzeb rozwiązania sprzętowe.

Zespół Exso tworzą inżynierowie, programiści, specjaliści IT i automatycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, realizacji, wdrażaniu różnorodnych i często nietypowych projektów informatycznych. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej skomplikowanym i innowacyjnym zadaniom.

Jesteśmy przekonani, że zastosowanie nowoczesnych technologii w wymierny sposób wpływa na jakość funkcjonowania przedsiębiorstw, usprawniając wiele procesów i tym samym kreując nową rzeczywistość biznesową.

Nowoczesność

Rozwiązania oparte na nowoczesnych standardach pracy

Technologia

Zaawansowane narzędzia komputerowe i informatyczne

Rozwój

Nieustannie podnosimy kwalifikacje, śledzimy i wdrażamy nowe trendy

Zadowolony Klient

Stawiamy na najwyższy poziom obsługi i zadowolenia naszych Klientów

 
 

Programy na zamówienie


Projektujemy, tworzymy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne opracowane na zamówienie i dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy opracowany przez nas system bazowy, EXSO CORE, dzięki czemu, możemy w krótkim czasie zaprojektować i stworzyć moduły oraz aplikacje odpowiadające potrzebom naszego Klienta. Przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych dedykowanych programów uzyskują połączenie nowoczesnych technologii z najlepszym dopasowaniem do ich potrzeb.

Funkcjonalność EXSO CORE:

 • Wielojęzykowość
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Uprawnienia do funkcjonalności i do danych (ACL)
 • Parametry i rozszerzenia
 • Wydruki i raporty
 • Własne zadania (algorytmy) uruchamiane automatycznie (wg harmonogramu lub przy zdarzeniach)
 • Zasoby plikowe dostępne w aplikacji

Zalety i korzyści EXSO CORE:

 • Szybkie opracowanie nowych modułów
 • Tworzenie aplikacji spełniającej indywidualne potrzeby Klienta
 • Gwarancja stabilności i niezawodności funkcjonowania aplikacji
 • Elastyczność rozbudowy systemu w momencie pojawienia się nowych potrzeb

Programy dla produkcji, logistyki i sprzedaży


EXSO BPO - Zarządzanie produktem

Funkcjonalność:

 • Definiowanie różnego typu indeksów (np. materiały, półprodukty, produkty, usługi, itp.)
 • Definiowanie drzewa składników wraz ze szczegółami określającymi sposób pozyskania (np. produkcja, kooperacja, zakup)
 • Alternatywne sposoby pozyskania
 • Definiowanie kompletnych technologii produkcyjnych (stanowiska, czasy, zasoby)
 • Powiązanie z dokumentacją konstrukcyjną
 • Procedury zatwierdzania i weryfikacji wprowadzanych danych
 • Definiowanie produktu sprzedażowego wraz z opcjonalnym wyposażeniem (zamienniki, opcje wykluczające się, opcje wymagane, itd.)
 • Wieloskładnikowa kalkulacja kosztu pozyskania indeksu (np. koszty materiałowe, pracy, usług, narzutów)

Zalety i korzyści:

 • Kompletna informacja o produkcie w jednym miejscu
 • Elastyczność w definiowaniu produktów
 • Kontrola poprawności opracowanych definicji
 • Pełna informacja o kosztach wytworzenia na każdym etapie produkcji
 • Możliwość zapisywania i analizy alternatywnych sposobów uzyskania produktów
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
EXSO PPL - Planowanie potrzeb materiałowych

Funkcjonalność:

 • Informacja o aktualnym stanie poszczególnych indeksów
 • Informacja o planowanych zmianach stanu w przyszłości (w oparciu o wystawione dokumenty)
 • Bilansowanie stanu obecnego, przyszłych potrzeb i uzupełnień stanu oraz zgłaszanie zapotrzebowań
 • Kalkulacja zapotrzebowania na materiały, robociznę, usługi dla określonej listy indeksów

Zalety i korzyści:

 • Możliwość przewidywania jak stan indeksów będzie się zmieniał w przyszłości
 • Szybkie zapobieganie sytuacjom wystąpienia braków
 • Kontrola zapasów przekraczających potrzeby, dzięki której następuje obniżenie kosztów magazynowania
 • Możliwość symulacyjnego określania potrzeb produkcyjnych
EXSO WMS - Magazyny

Funkcjonalność:

 • Dokumenty magazynowe (przyjęcia, wydania, przesunięcia)
 • Rejestracja ułożenia towaru (na regałach)
 • Obsługa kodów kreskowych
 • Praca z PC lub z wykorzystaniem terminali bezprzewodowych
 • Analiza rotacji towaru na magazynach
 • Raporty i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Przyspieszenie pracy magazyniera i eliminacja błędów poprzez zastosowanie kodów kreskowych i terminali mobilnych
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej dzięki kontroli położenia towaru (na regałach)
 • Śledzenie gdzie są i jak rotują poszczególne indeksy
 • Automatyzacja ruchów powiązanych z innymi modułami systemu (zakupy, produkcja)
EXSO SPL - Zamówienia (zakupy)

Funkcjonalność:

 • Zamówienia surowców, podzespołów i wyrobów
 • Zamówienia kooperacyjne (produkcja zlecona) ze wskazaniem materiału powierzanego
 • Zamówienia usług
 • Zgłoszenia zapotrzebowania i ich realizacja przez zamówienia
 • Kontrola procesu realizacji
 • Powiązanie z ruchami magazynowymi
 • Bezpośrednie przesyłanie zamówień do kontrahentów

Zalety i korzyści:

 • Łatwe i szybkie przygotowanie zamówień
 • Pewna i precyzyjna informacja o złożonych zamówieniach
 • Kontrola procesu zamawiania
 • Spersonalizowane wydruki zamówień
 • Automatyzacja w powiązaniu zamówień z magazynami
 • Możliwość wykonania analiz zakupów
EXSO PRD - Zlecenia produkcyjne

Funkcjonalność:

 • Zlecenia produkcyjne
 • Harmonogramy pracy stanowiska (przewodniki dla stanowisk)
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Kioski produkcyjne
  • Prezentacja planu pracy na stanowisku
  • Bieżąca informacja o wykonanych operacjach
  • Rejestracja czasu pracy nad zleceniem przez pracowników produkcyjnych
  • Kontrola wyjątków (awarie, braki, wyroby niezgodne)
 • Analizy i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Planowanie i kontrola procesu produkcji
 • Możliwość sprawdzania co było, jest i będzie produkowane na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Zautomatyzowane raportowanie postępu realizacji zleceń
 • Śledzenie obciążenia produkcji
 • Kontrola wydajności pracy
EXSO PAS - Kontrola dostępu

Funkcjonalność:

 • Tworzenie grup osób oraz możliwość nadawania im uprawnień / ograniczeń
 • Drukowanie i przypisywanie kart RFID do użytkowników
 • Planowanie i nadawanie przepustek w wygodnym widoku kalendarza
 • Określanie punktów dostępu
 • Terminal na portierni prezentujący osobę rejestrującą się
 • Integracja systemu z czytnikami i elektrozaczepami

Zalety i korzyści:

 • Zwiększone bezpieczeństwo poprzez zarządzanie i kontrolę wejść/wyjść na teren zakładu
 • Możliwość sprawdzania historii zdarzeń
 • Możliwość wykorzystania zdarzeń wejść/wyjść w systemie rejestracji czasu pracy
EXSO COM - Zarządzanie kontrahentami

Funkcjonalność:

 • Gromadzenie danych o kontrahentach (klientach, dostawcach, instytucjach) zawierających m.in.: dane identyfikacyjne, dane adresowe, uzgodnione warunki handlowe (dot. zakupu i/lub sprzedaży), dane marketingowe
 • Rejestrowanie historii kontaktów
 • Raporty i zestawienia

Zalety i korzyści:

 • Dane o kontrahentach trzymane w jednej uporządkowanej bazie
 • Możliwość śledzenia wszystkich kontaktów i uzgodnień z kontrahentem
 • Możliwość wykonania analiz na bazie danych kontrahentów
 • Możliwość generowania korespondencji seryjnej
EXSO COM+ - Zarządzanie szansami sprzedażowymi, Lejek sprzedażowy

Funkcjonalność:

 • Definiowanie poziomów lejka
 • Możliwość pracy z wieloma lejkami
 • Rejestrowanie szans sprzedażowych
 • Oznaczanie poziomu szansy
 • Monitorowanie zmian poziomów
 • Zarządzanie uprawnieniami do widoczności szans innych sprzedawców
 • Dostępny moduł w wersji na smartfony

Zalety i korzyści:

 • Profesjonalna obsługa nowych i potencjalnych klientów firmy
 • Narzędzie do pracy (i kontroli) sprzedawców
 • Prognozowanie wielkości sprzedaży
 • Możliwość pracy na smartfonie (w terenie)
EXSO Portal dealerski

Funkcjonalność:

 • Dostęp dealerów do systemu
 • Zaawansowany system uprawnień (subkonta dla pracowników dealera)
 • Katalogi produktów i części zamiennych z możliwością sprawdzania aktualnych cen i dostępności
 • Konfigurowanie wyrobów z kontrolą poprawności wybranych opcji
 • Przygotowanie ofert dla klientów (końcowych)
 • Składanie zamówień z uwzględnieniem przyznanych upustów
 • Śledzenie procesu realizacji zamówienia
 • Zestawienia i raporty ze sprzedaży
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych

Zalety i korzyści:

 • Włączenie sieci przedstawicieli / dealerów do systemu sprzedaży
 • Zawsze aktualne informacje o produktach i cenach
 • Szybki i precyzyjny kontakt z siecią sprzedaży
 • Kontrola procesu ofertowania i realizacji zamówień
 • Ułatwiony kontakt w przypadku serwisu
EXSO SAL - Zamówienia sprzedażowe

Funkcjonalność:  

 • Konfigurowanie wyrobów z kontrolą poprawności wybranych opcji
 • Cenniki
 • Przygotowanie oferty dla klienta
 • Rejestracja zamówienia
 • Wydruk oferty / potwierdzenia zamówienia
 • Monitoring procesu realizacji zamówienia
 • Zestawienia i raporty sprzedaży

Zalety i korzyści:

 • Łatwe i szybkie przygotowywanie ofert
 • Możliwość ofertowania wg różnych cenników
 • Pewna i precyzyjna informacja o przyjętych zamówieniach
 • Spersonalizowany wydruk oferty / zamówienia
 • Możliwość wykonywania analiz sprzedaży
EXSO PRJ - Zarządzanie projektami

Funkcjonalność:

 • Dane projektu (nazwa, osoby odpowiedzialnie, terminy itp.)
 • Dane kontrahentów (klient, dealer, kooperant, dostawca itp.)
 • Przedmiot projektu (zamówienia) i jego komponenty
 • Harmonogram wysyłek towarów
 • Zadania i śledzenie procesu ich realizacji
 • Rejestracja czasu pracy zadania
 • Parametry finansowe elementów projektu
  (wartość sprzedażowa, budżet, koszt rzeczywisty itp.)

Zalety i korzyści:

 • Możliwość zarządzania pojedynczym projektem oraz portfelem projektów
 • Kontrola realizacji projektów z udziałem produkcji i dostaw
 • Planowanie i rozliczanie zadań członków zespołu
 • Planowanie i kontrola budżetów projektów

Dedykowany system ERP


Dedykowany system ERP jest efektem konfiguracji modułów w jeden spójny, elastyczny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami. Konfiguracji systemu można dokonać na podstawie wielu dostępnych modułów lub w połączeniu z nowo zaprogramowanymi modułami spełniającymi oczekiwania Klienta. Wybór określonych składowych do systemu ERP odbywa się we współpracy z Klientem i stanowi odpowiedź na wnikliwą analizę sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa.

Gotowe systemy nie spełniają Twoich wymagań?

Zgłoś się do nas – napiszemy dla Ciebie dedykowany system ERP !

Automatyzacja procesów (produkcja, logistyka, sprzedaż)


Oferujemy i wdrażamy rozwiązania których celem jest przyspieszenie czynności, unikanie czynności zbędnych (powielanych), precyzja działania.

Optymalizacja powinna obejmować funkcjonujące procesy, systemy informatyczne, systemy sterowania a w niektórych przypadkach również zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą znacząco poprawić efektywność i jakość swojego funkcjonowania, co przekłada się bezpośrednio na poprawę wyników finansowych.

Inteligentne systemy reguł
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Integracja z zewnętrznymi systemami
 • Procedury wywoływane zdarzeniami lub wg harmonogramów
 • Inteligentne algorytmy odczytujące, przetwarzające i wprowadzające informacje
Zalety i korzyści:

 

 

 • Swobodna możliwość definiowania nowych reguł i modyfikowania istniejących (z poziomu administratora systemu)
 • Dostęp do danych z różnych obszarów (w tym do zewnętrznych systemów)
 • Automatyczne aktualizacje danych
 • Powiadamianie o zagrożeniach (np. poprzez e-mail, SMS)
 • Minimalizacja kosztów zatrzymania (realizacja procedur awaryjnych)
 • Adaptacyjna optymalizacja zasobów (np. ciągłe przeplanowywanie zakupów/produkcji)
Kody kreskowe, kody QR
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Systemy drukujące, odczytujące i przetwarzające informacje zawarte w kodach kreskowych i kodach QR
 • Kody drukowane na dokumentach
 • Drukarki etykiet
 • Nanoszenie kodów bezpośrednio na podzespołach
 • Skanery kodów podłączone do komputera / tabletu
 • Urządzenia z wbudowanymi czytnikami kodów
 • Oprogramowanie na smartfony interpretujące kody
Zalety i korzyści:

 

 

 • Łatwość etykietowania
 • Jednoznaczność (precyzja) określania przedmiotu
 • Szybkość identyfikacji (towarów i dokumentów)
 •  Wysoka niezawodność
Indentyfikatory RFID
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Systemy interpretujące i przetwarzające informacje z identyfikatorów RFID
 • Identyfikatory w postaci kart, breloków lub wbudowane w inne produkty
 • Czytniki stacjonarne bliskiego i dalszego zasięgu
 • Głowice z czytnikami w terminalach bezprzewodowych
 • Powiązane systemy wykonawcze (np. elektrozaczepy, szlabany itp.)
Zalety i korzyści:

 

 

 • Identyfikacja (uproszczona autoryzacja) osób
 • Systemy kontroli dostępu
 • Identyfikacja środków trwałych
 • Identyfikacja (zdalna) materiałów wysokowartościowych
 • Identyfikacja zbiorczych nośników towaru (wózków, palet)
Bezprzewodowe terminale przemysłowe
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

Zalety i korzyści:

 

 

 • Informacja z systemu dostępna online
 • Rejestrowanie zdarzeń „na miejscu” (np. przyjęcia / wydania magazynowe)
 • Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych, kodów QR, znaczników RFID
 • „Podpowiedzi” działań (wydaj towar, pobierz z regału, przewieź do)
 • Szybkość i precyzja działań
Kioski produkcyjne
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Przemysłowe terminale stacjonarne
 • Czytniki kodów kreskowych, kodów QR, znaczników RFID
 • Wprowadzanie danych poprzez: ekran dotykowy, uproszczone przyciski funkcyjne, klawiaturę numeryczną lub pełną
 • Drukarki wbudowane w kiosk
 • Odczyty stanu pracy bezpośrednio ze stanowiska
Zalety i korzyści:

 

 

 • Bezpośredni kontakt pracowników produkcji z systemem
 • Rejestrowanie zdarzeń „na miejscu” (np. wykonywane operacje)
 • Szybka informacja o planie pracy pracownika / maszyny
 • Online’owe dane o realizacji zleceń raportowane w systemie ERP
 • Wgląd (z możliwością wydruku) do dokumentacji projektowej
 • Możliwość monitorowania pracy stanowisk (czujniki na maszynach)
Integracja różnych systemów
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Różnorodne systemy posiadane przez przedsiębiorstwo
 • Bazy relacyjne i hurtownie danych
 • Systemy pocztowe
 • Systemy i protokoły wymiany danych (EDI, API, SOAP, REST itp.)
Zalety i korzyści:

 

 

 • Odczyty i zapisy z/do istniejących systemów
 • Unikanie zbędnych czynności (np. dwukrotne wprowadzanie tych samych danych)
 • „Nakładki” na zewnętrzne systemy usprawniające ich ograniczenia
 • Prezentacje danych z wielu systemów w postaci przyjaznych interfejsów (kokpitów)
Aplikacje mobilne
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 

 • Aplikacje obsługiwane przez przeglądarkę z urządzeń mobilnych
 • Aplikacje tworzone na systemy typu Android
Zalety i korzyści:

 

 

 • Łatwy i szybki dostęp do kluczowych danych z wykorzystaniem telefonu/tabletu
 • Rejestrowanie zdarzeń „na miejscu” (np. kontakty z klientem)
 • Automatyczny odczyt połączeń telefonicznych / SMS (na potrzeby systemów CRM)
 • Odczyt dodatkowych parametrów (np. pozycja GPS, obraz z kamery)
Automatyka i elektronika
Możliwe rozwiązania i narzędzia:

 

 • Czytniki, czujniki i elementy wykonawcze
 • Dedykowane moduły elektroniki
 • Internet rzeczy (IoT)
 • Sterowniki PLC
 • Systemy typu SCADA, BMS itp.
Zalety i korzyści:

 • Bezpośrednie odczyty stanu urządzeń
 • Inteligentne algorytmy sterowania urządzeniami
 • Szybkie i niezawodne systemy komunikacji

Exso School


Exso school to autorski program kontroli zasobów szkoły. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez ścisłą kontrolę wejść i wyjść na teren placówki. Dzięki temu pomaga on w znacznym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo szkoły i wszystkich uprawnionych do przebywania na jej terenie osób. Dodatkowym atutem programu jest uproszczenie sposobu zarządzania posiłkami.
Exso school opracowany został z myślą o potrzebach placówek oświatowych i edukacyjnych. Jest intuicyjny w obsłudze i gotowy do natychmiastowego wdrożenia. Program jest systemem elastycznym, dlatego istnieje możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb i wymagań szkoły.
Exso school składa się z następujących modułów:

Moduł kontroli wejścia/wyjścia
Funkcjonalność:

 • Identyfikacja rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci
 • Samodzielne drukowanie kart dla użytkowników
 • Kalendarz z możliwością ograniczenia wejścia na teren szkoły w określonych godzinach i dniach tygodnia np. weekendy i święta
 • Integracja z innymi systemami istniejącymi w placówce
Zalety i korzyści:

 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa w placówce
 • Ograniczenie wejścia osób nieupoważnionych
 • Ograniczenie dostępu do wybranych zasobów szkoły
Moduł stołówka
Funkcjonalność:

 • Określenie osób uprawnionych do odebrania posiłków
 • Terminal na stołówce informujący czy posiłek może zostać wydany
 • Raporty i zestawienia
Zalety i korzyści:

 • Centralne, uporządkowane zarządzanie posiłkami z poziomu sekretariatu placówki
 • Informacja o możliwości pobrania posiłku bezpośrednio na stołówce
 • Kontrola ilości wydanych posiłków

Usługi wsparcia


Na każdym etapie współpracy oferujemy naszym Klientom wsparcie informatyczne oraz konsultacje w zakresie konfiguracji, wdrożenia, dostarczenia oraz instalacji sprzętu i oprogramowania, a także administracji serwerami (m.in. Linux, Windows, Novell), stacjami roboczymi i urządzeniami sieciowymi. W ramach usług wsparcia oferujemy również projektowanie i budowę sieci teleinformatycznych, usługi hostingowe oraz zdalną pomoc 24/7.

 
 
 
 
 
 

Jesteś kreatywny i chcesz tworzyć nowe rozwiązania?

Programista JAVA

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Projektowanie nowych aplikacji i wprowadzanie zmian w istniejących aplikacjach
 • Przeprowadzanie analiz, pod kątem możliwych do zastosowania rozwiązań informatycznych
 • Wszelkie prace programistyczne, w tym związane z rozwojem oraz modyfikacją aplikacji oraz programów
 • Kompilowanie, testowanie i usuwanie błędów w programach
 • Projektowanie i tworzenie szablonów raportów i zestawień związanych z tworzonymi lub modyfikowanymi aplikacjami
 • Wdrażanie wymogów technicznych i operacyjnych do rozwiązań IT

OCZEKUJEMY:

 • Bardzo dobrej znajomości technik programowania obiektowego
 • Doświadczenia w programowaniu w Javie (J2EE, J2SE), w tym technologie: JSF, Hibernate
 • Posługiwania się systemem kontroli wersji SVN
 • Projektowania relacyjnych baz danych (MySQL)
 • Znajomości technologii HTML, CSS, XML

OFERUJEMY:

 • Pracę przy innowacyjnych projektach
 • Ciągłe podnoszenie kompetencji technicznych
 • Swobodną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Narzędzia niezbędne do pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami oferty wyślij aplikację na e-mail: kadry@exso.pl.

Wdrożeniowiec

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Prowadzenie projektów wdrożeniowych tworzonych systemów
 • Przeprowadzanie analiz biznesowych
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie realizowanych projektów
 • Bliska współpraca z zespołami programistycznymi
 • Sporządzanie dokumentacji: technicznej, użytkownika, instalacyjnej
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie testów akceptacyjnych
 • Zapewnienie bieżącego wsparcia użytkownikom systemów informatycznych

OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego
 • Minimum 2 – letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomości języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację
 • Znajomości podstaw konfiguracji systemów Windows i Linux
 • Znajomości zagadnień baz danych, w szczególności znajomość podstaw SQL
 • Wysokich zdolności interpersonalnych, samodzielności, konsekwencji systematyczności, kreatywności
 • Gotowości do wyjazdów oraz mobilności
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Pracę przy innowacyjnych projektach
 • Ciągłe podnoszenie kompetencji technicznych
 • Swobodną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Narzędzia niezbędne do pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami oferty wyślij aplikację na e-mail: kadry@exso.pl.

 
 

Administracja

+ 48 71 734 55 01
+ 48 782 222 909
e-mail: biuro@exso.pl

Dział Sprzedaży

+ 48 71 889 00 66
+ 48 885 885 227
e-mail: ok@exso.pl

Informatyka i Programowanie

+ 48 71 889 00 65
+ 48 663 670 008
e-mail: it@exso.pl

Projekty maszyn i urządzeń

+ 48 71 889 00 67
+ 48 782 222 905
e-mail: projekty@exso.pl

Dane kontaktowe

Expert Solutions Sp. z o.o.
Biuro:
ul. Mińska 38, p.103
54-610 Wrocław
tel.: +48 71 734 55 01
e-mail: biuro@exso.pl

2 + 7 =

Expert Solutions Sp. z o.o.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na to, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close